ฉากพิเศษในฟิค KyuMin

posted on 20 Feb 2015 13:37 by teashop-inglenook

เนื้อหาใน link เหล่านี้แยกออกมาจากฟิคเต็มซึ่งอยู่ในเว็บ dek-d ค่ะ :)

 

Aftertaste (KyuMin) - Chapter 15 - Chapter 17 - Chapter 24

 

The White Song (KyuMin) - Chapter 16 - Chapter 21 - Chapter 23 - Chapter 29 - Chapter 39 - Special 1    

 

Awake (KyuMin) - Chapter 13 - Chapter 20    

 

ดินสอสี (KyuMin) - Chapter 30 - Chapter 34    

 

Garden in the Sun (KyuMin) - Chapter 24 - Chapter 33 - Chapter 42    

 

Lithium (KyuMin) - Chapter 21 - Chapter 29

 

KYUMIN's Short Fictions - Seven O'clock : Part 5